Christo Tepavitcharov

Attorney at law, Industrial Property Representative, European Patent Attorney, European Trade Mark and Design Attorney

Intellectual and industrial property, Copyrights, International public and private law, Arbitration and conciliation, Law of the sea, Human rights, Children’s rights;

Arbitration: Arbitrator to the Bulgarian Chamber of Commerce; Arbitrator to the WIPO Arbitration Center;

Law of the Sea: Delimitation; scientific research; marine environment;

Human Rights: European Convention on Human Rights;

Children’s rights: President of Orphey Foundation and Rights to Life Foundation;

Corporate law.

Индустриална собственост, авторски права, международно публично и частно право, арбитраж и помирение, морско право, права на човека, права на детето

Индустриална собственост: патенти, търговски марки и марки за услуги, промишлени образци, географски означения, дизайн, rегистрационен режим;

Държавен орган: българско патентно ведомство;

Авторски права: гарантирани от едни от най-съвременните български закони, съобразен с разпоредбите на действуващите в тази област международни конвенции; защита им се осигурява единствено по съдебен ред;

Международно публично право: дипломатическо право, консулско право, право на договорите, правоприемство на държавите;

Арбитраж: Арбитър при Българската търговско-промишлена палата; Арбитър към Арбитражния център на СОИС.